Rejsegilde i Stadionkvarteret

TAK FOR ET GODT SAMARBEJDE

Fredag den 28. oktober var der rejsegilde i Stadionkvarteret i Glostrup. Projektet, der omfatter helhedsrenovering af 1.235 boliger, over 6 etaper nærmer sig sin afslutning.  Etape 1, 2 og 3 er afsluttet, etape 4 er under udførelse, og etape 5 og 6, som rejsegildet gjaldt er netop igangsat. Det samlede projekt forventes således færdigudført j løbet af 2019.

Anders Holst Jensen, der er stiftende partner i JJW, har været dybt involveret i projektet og ikke mindst i udviklingen af samarbejdsformen med tidlig inddragelse og ”samprojektering” (efter IPD-modellen (Integrated Project Delivery)). I sin tale fokuserede han især på de involverede parters evne og vilje til at arbejdet tæt sammen, hvilket har været afgørende for projektets succes.

JJW har som totalrådgiver stået for processen med tidlig inddragelse og efterfølgende udbud i hovedentreprise på baggrund af hovedprojekt for 1.etape og dispositionsforslag for de resterende fem etaper. Herefter har JJW stået for den videre proces med samprojekteringen, løbende erfaringsopsamling og efterfølgende implementering/optimering. Projektet er således udført i en ny partnerskabsmodel, baseret på et længerevarende og usædvanligt tæt samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenør.

Partnerskabsmodellen har fungeret enormt godt, og resultatet er blandt andet, at projektet står til at blive færdiggjort 5-6 måneder før tid, og at omfanget af konflikter har været særdeles lavt. Ligeså holder projektet sig inden for de økonomiske rammer og skaber stor værdi for beboerne, som har fået høj kvalitet for pengene og reducerede udgifter til vedligehold – alt sammen noget, som ifølge Anders nok er et resultat af dygtige og fagligt kompetente medarbejdere, men i lige så høj grad er et resultat af det tætte samarbejde, som har været praktiseret på projektet:

…vi kan alle sammen være nok så dygtige, men hvis vi ikke evner at samarbejde, lykkes tingene ikke for os.

 

Øvrige talere var:
Claus Krag, Direktør Glostrup Boligselskab
Henrik Mielke, Adm. Direktør Enemærke & Petersen

02/10/18

Henter Billede