REJSEGILDE PÅ GENTOFTE HOSPITAL

Renoveringen af den vestlige fløj af Bygning D1 på Gentofte Hospital har nu nået fuld højde, hvilket blev fejret med et rejsegilde umiddelbart før jul.

Renoveringen af bygningen varetages af Skou Gruppen med ALECTIA som rådgiver. JJW Arkitekter står bag de arkitektoniske linjer, som renoveringen og indretningen foregår efter og fokuserer blandt andet på en indretning, der bidrager til patienters velvære og skaber et godt fysisk arbejdsmiljø.

IGANG SIDEN AUGUST 2015
Teamet har været i gang siden august 2015 og baggrunden for renoveringsprojektet er, at interiøret og faciliteterne er nedslidte ligesom lokalebehovet er anderledes end da hospitalet blev opført i 1927.

Vi er i gang med de grundlæggende installationer og opsætning af gipsvægge. Flere steder lukker vi nu væggene, fordi installationsarbejdet er færdigt. Og i det nye år starter vi med at lægge gulv.

 

forklarer Torben Just Nielsen, projektleder ved Skou Gruppen.

Derudover holdt blandt andre Torben Pedersen fra JJW Arkitekter også en tale, hvor han fortalte om bygningens historie:

Det er ikke mange bygninger forundt, at blive fejret med hele 3 rejsegilder. Men det er tilfældet med den bygning som vi står i. Første rejsegilde var engang i 1920érne i forbindelse med opførelsen af det nye Amtssygehus i Gentofte, som nu kendes under navnet Gentofte Hospital. Andet rejsegilde er lidt mere nutidigt. 24. maj 2012, hvor bygningen stod delvist genrejst efter en total fornyelse med et helt nyt indre råhus og en ny tagkonstruktion. (…) I dag holder vi rejsegilde i forbindelse med færdigapteringen af den del af bygningen der går under navnet D1. Men oprindeligt, i meget gamle dage, afholdtes rejsegilder for at berolige de onde ånder samt påvirke gudernes humør i den rigtige retning. Så mon ikke at de nye brugere af D1, det være sig personale og patienter, takket være disse 3 rejsegilder, får de bedste betingelser i fremtiden. Et hus uden onde ånder.

 

Torben Pedersen roste også Skou Gruppens byggeledelse for et usædvanligt godt samarbejde og for deres tilgang til at få gennemført den omfattende renovering.

Læs mere om rejsegildet på Skou Gruppens hjemmeside

Renoveringsprojektet forventes færdigt til sommeren 2016.

06/01/16

Henter Billede