REJSEGILDE PÅ GRØNDALSVÆNGETS SKOLE

Torsdag d. 24. august var der rejsegilde renoveringen og udvidelsen af Grøndalsvængets Skole, der ligger i København NV. Skolen udvides med i alt 5.000 m2 fordelt på to bygninger – henholdsvis en 2.000 mkombineret idræts- og musikbygning, samt en indskolingsbygning på 3.000 m2 med integreret fritidsordning.

JJW Arkitekter er totalrådgivere og har videreført lokalområdets intime atmosfære i de nye bygninger. Dels for at sikre at skolen harmonerer med lokalområdet, dels for at sikre eleverne et trygt og inspirerende læringsmiljø, der også tilgodeser deres sociale udvikling.


SKOLEN IND I BYEN – BYEN IND PÅ SKOLEN
Fysisk og socialt åbner skolen sig ud mod lokalområdet. Efter skoletid får borgerne mulighed for at anvende skolens musik- og idrætsfaciliteter, ligesom de opgraderede udearealer ligeledes bliver tilgængelige for byens borgere.

Til rejsegildet var der blandt andet taler af Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev (V) og Katja Viltoft, kreativ direktør hos JJW Arkitekter.

Pia Allerslev sagde blandt andet

Grøndalsvængets Skoles nye idræts- og musikbygning giver i den grad mulighed for at tilrettelægge en varieret skoledag for alle skolens elever. Samtidig bliver det også et aktiv for naboerne, at skolegården bliver til et grønt areal, der også kan bruges af alle kvarterets børn og voksne til aktivitet og leg udenfor skoletiden.

 

LÆS OGSÅ: Nyt skoleår

AFSÆT I HISTORIEN, BLIKKET RETTET MOD FREMTIDEN
Katja Viltoft fortalte hvordan skolen er et eksempel på den cirkulære økonomi

Grøndalsvængets skole er en ny skole men lavet af genbrugte gamle mursten. Gamle mursten fra Bispebjerg Hospital, afrensede og muret op med ren kalkmørtel…. Så de også i fremtiden kan pilles fra hinanden og bruges igen. Så fortiden bliver til fremtiden, det gamle bliver det nye. Grøndalsvængets Skole er både ny og gammel, den bygger videre på historien og kvarteret, den viser historien om den danske folkeskole under konstant evolution og udvikling – med afsæt i historien og blikket rettet mod fremtiden.

 

Udover de to nye bygninger indebærer projektet ligeledes en helhedsrenovering af skolens hovedbygning fra 1924. Helhedsrenoveringen og kapacitetsudvidelsen af Grøndalsvængets Skole er færdig i 2018.


FAKTA
Bygherre: Byggeri i København, Københavns Kommune
Arkitekt og Totalrådgiver: JJW Arkitekter
Landskabsarkitekt: Schul Landskabsarkitekter
Entreprenør: Jakon
Ingeniør: Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører (Konstruktion) og Dansk Energi Management & Esbensen (Teknik)
Areal: 10.000 m2 / 5.000 m2 renovering og 5.000 m2 nybyggeri
Periode: 2015 – 2018

24/08/17

Henter Billede