REJSEGILDE PÅ KIRSEBÆRHAVENS SKOLE

Onsdag d. 7. december var der rejsegilde på Kirsebærhavens Skole.

Projektet består af 2.000 m2 kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af eksisterende 10.000 m2.  Selve udbygningsprojektet består af to ”bygninger” til henholdsvis indskoling og et nyt 10. klassecenter. Begge steder er arkitekturen tilpasset de to målgruppers behov og evner. Både renoveringen og nybyggeriet, respekterer den fine, oprindelige arkitektur fra 1950’erne, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved murstensfacader i de nye bygninger.

Københavns Børne- og Ungdomsborgmester, Pia Allerslev (V), holdt tale og sagde blandt andet

I dag er der rejsegilde på Kirsebærhavens Skole, vi fejrer, at skolen snart får et ekstra spor, så der er plads til flere elever. Det har vi brug for, for Københavns indbyggertal vokser hele tiden. Skolen får også et nyt 10. klassecenter og nye faciliteter til musikundervisningen. I København arbejder vi hele tiden på at skabe de bedste rammer for elevernes undervisning, så de bliver så dygtige, som de kan. Vi fejrer også det gode samarbejde med rådgivere og entreprenører, som gør at Kirsebærhavens Skole snart kan tage de nye tilbygninger i brug.

 

Skolen moderniseres i forhold til skolereformens fokus på heldagskolen, mere bevægelse og varieret undervisning. Det sker blandt andet ved at indarbejde rum til forskellige læringsmæssige og sociale aktiviteter. En udendørs siddetrappe leder eleverne op til taget og hermed bliver udearealerne aktiverede som kombinerede rekreations- og bevægelsesrum samt sociale mødesteder. Derudover er der arbejdet med forbedring af indeklimaet, lysindtag, akustik og energioptimering – faktorer der har en dokumenteret positiv effekt børnenes læring og trivsel.

Torben Pedersen fra JJW Arkitekter tog en seflie fra talerstolen og fremhævede blandt andet samarbejdet mellem de involverede parter. Henvendt til eleverne indrømmede han, at det kræver lidt ekstra for at få dagligdagen til at fungere, mens der bliver bygget omkring ens klasseværelser. Men han lovede også, at det bliver hele umagen værd:

Jeg ved godt, at det ikke er det sjoveste i verden at gå i skole, mens gravkøer buldrer løs og murere, tømrere, elektrikere, malere og en masse andre håndværkere er i gang med at bygge på jeres skole. Men jeg lover jer, at I får en super cool skole, når vi er færdige.

 

Som en del af processen er der lavet totaløkonomiske beregninger, der mindsker vedligeholdsbehovet og optimerer driften af skolen. Ved at åbne skoleområdet overfor lokalområdet skaber man derudover potentiale for dobbeltudnyttelse af udearealer og bygninger.

FAKTA
Kapacitetsudvidelse og helhedsrenovering af Kirsebærhavens Skole.
Bygherre: Københavns KommuneTotalrådgiver: JJW Arkitekter
Ingeniør: Jørgen Nielsen rådgivende ingeniører / Dansk Energi Management
Landskab: Kragh og Berglund
JJW ydelser: Programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, tilsyn, byggeledelse, kontraktstyring.
Periode:  2013 – 2017
Areal: 2000 m² nybyg og 10.000 m² renovering

07/12/16

Henter Billede