RENOVERING PÅ DAGSORDENEN

I disse år igangsættes der over hele landet store renoveringsprojekter indenfor det almene område. Afsættet for renoveringerne er Landsbyggefondens 2014 udgivelse, ”Nye udfordringer for det almene boligbyggeri”. Publikationen indeholder både en klar analyse af udfordringerne og en ambitiøs vision for udvikling af ”(… ) en renoveringsstrategi, der sammentænker energimæssig, økonomisk og social bæredygtighed”

KLUMME PÅ RENOVERING PÅ DAGSORDENEN
Vi har skrevet et indlæg til Renovering på Dagsordenen, hvor vi argumenterer for at kvalificeret og tidlig rådgivning fører til bedre renoveringsprojekter.

Vi mener, at et højt ambitionsniveau for renoveringerne blandt alle parter er nødvendigt for at sikre den almene boligsektors forsatte eksistensberettigelse. Og som totalrådgivere på en række af landets største renoveringsprojekter har vi oparbejdet en omfattende viden om de aspekter, der resulterer i succesfulde renoveringsprocesser. Der er størst sandsynlighed for, at et renoveringsprojekt kommer sikkert i mål i forhold til tid, økonomi og kvalitet, når bygherre og rådgivertemaet har en reel indsigt i bygningernes tilstand.

 

Det er også en erfaring, at jo større usikkerhed og uklarhed, der hersker på en byggesag, jo mere afgørende er det for succes, at parterne evner at samarbejde om at løse de udfordringer, det giver i forhold til at overholde økonomi og tid indenfor den fastlagte kvalitet. Endelig er det vores erfaringer at en samarbejdsadfærd, der bygger på et tillids- og interessebaseret samarbejde, gerne længerevarende, betyder højere KVALITET til samme ØKONOMI på kortere TID – hvilket i sidste ende er til gavn for beboerne.

 

I klummen fremhæver vi derudover blandt andet, at grundige forundersøgelser og tidlig inddragelse af entreprenører sikrer de bedste rammer for renovering .

LÆS ”Kvalificeret og tidlig viden giver bedre renoveringsprojekter” Renovering på Dagsordenen.

FOTO: Stadionkvarteret af Claus Bruun Kofoed / JJW Arkitekter

 

31/08/17

Henter Billede