RETTEN I ROSKILDE PÅ BYGGEPLADS.DK

Byggeplads.dk har publiceret en artikel om Retten i Roskilde. JJW ARKITEKTER har været arkitekter på byggeriet, der er opført som et OPS-projekt i samarbejde mellem Bygningsstyrelsen og GVL Entreprise A/S.

Bygningsstyrelsen forklarer OPS-projekter som følger: ”Et OPS-projekt kaldes også et OPP-projekt med offentligt ejerskab, hvilket indebærer, at det – i modsætning til traditionelle OPP-projekter – er staten, der ejer bygningen, mens OPS-leverandøren i hele kontraktperioden er ansvarlig for drift og vedligehold heraf”.

I forbindelse med indvielsen d. 5. september udtalte Katja Viltoft, medindehaver, partner og leder af Erhverv og Sundhed hos JJW ARKITEKTER: ”Vi har skabt en retsbygning, der indfrier de krav, som retsbygninger skal håndtere samtidig med, at vi har skubbet grænserne for retsbygningsdesign ved at kombinere vores erfaringer indenfor arbejdspladsindretning med forståelse for brugernes behov og respekt for mennesker”.

Projektchef hos GVL Entreprise Henrik Collin supplerer: ”Som økonomisk ansvarlig for opførelsen samt drift i 20 år, så er det for os også centralt, at der findes fornuftige, holdbare og driftsvenlige løsninger. Det gode samarbejde med JJW gennem hele projektforløbet har betydet, at disse aspekter ikke er blevet tilsidesat”.

Læs mere her

15/10/14

Henter Billede