REUSE AND RETHINK

Den cirkulære økonomi er et paradigmeskifte for hele byggebranchen.

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi har formuleret 27 anbefalinger, der skal fremme Danmarks omfavnelse af den cirkulære økonomi.

”Ambitionen er, at Danmark bliver et foregangsland i denne omstilling, ved at gentænke den måde vi designer, producerer og forbruger på.”, hedder det blandt andet i rapporten, der kan downloades fra Erhvervsministeriets hjemmeside. For byggeriets parter er anbefaling #12 Udarbejde et cirkulært bygningsreglement og #13 Udvikle standardiserede bygnings- og produktpas af særlig interesse.

 

EN MANDS AFFALD, ER EN ANDEN MANDS GULD
Hos JJW Arkitekter har vi tidligere fremhævet behovet for et paradigmeskifte og behovet for at ændre måden vi bygger på.

I dag er en af de store udfordringer for byggebranchen at rette op på nogle problematiske udviklingstendenser, der fulgte i kølvandet af den stigende grad af byggeriets industrialisering. Historisk set har bygninger været vores ”ressourcebank”, og vores byer er bygget med materialer fra tidligere bebyggelser. I dag ser det anderledes ud – vores bygninger er blevet til affald. Gamle byggematerialer har tabt deres værdi. Det skyldes, at den store kompleksitet af materialesammensætninger og anvendelsen af en stor mængde farlige stoffer i byggematerialer, gør genanvendelsesprocesser tidskrævende og alt for omkostningstunge. For at komme denne udvikling til livs kræver det en ændring af byggebranchens mindset. En mands affald, er en anden mands guld – vi skal tænke eksisterende bygninger og bygningsmaterialer som en bæredygtig ressource, der kan genanvendes, skrev vi et debatindlæg.

 

LÆS “Behov for et bæredygtigt paradigmeskifte” 

 

BÆREDYGTIGE FOREGANGSPROJEKTER
Konkret arbejder vi med den cirkulære økonomi på to af vores igangværende projekter: Hempel Kollegiet, DTU og på Katrinedals Skole.

Hempel kollegiet, DTU opføres med mursten fra et københavnsk hospitalsprojekt, mens Katrinedals Skole er et bæredygtigt foregangsprojekt, hvor verdens første Cradle 2 Cradle certificerede cementfri kalkmørtel fra Kalk binder genanvendt tegl fra Bispebjerg Hospital og Rigshospitalet sammen i de nye bygninger.

Hempel Kollegiet, DTU står færdigt til studietart i efteråret, mens Katrinedals Skole indvies i august måned.

29/06/17

Henter Billede