room with af view Ebberød

Room with a view. Vores plejecenter i Ebberød er ved at blive færdig. Indvielsen af de nye rammer i den unikke kulturhistoriske kontekst, sker i slutningen af måneden. Tirsdag d.7 november viste vi to hold kommunale bygherrer fra Danmark og Norge rundt på Ebberød. Arrangementet var en del af Norhcon konference om Fremtidens Plejebolig. På billede ses en boligaltan med siddeniche og udsigt til skoven.

“Vi har valgt et projekt, der utroligt overbevisende tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse i Ebberød. JJW’s forslag tager fra start til slut udgangspunkt i borgerne, i de ansatte og i stedet. Alt i alt kan man sige, at forslaget udmærker sig ved sin enestående indlevelse. Mennesket er i centrum overalt i projektet”

 

Borgmester Jens Ive

09/11/17

Henter Billede