Skaber vi fire tabere for hver vinder?

I en tid hvor vi som verdenssamfund står med en enorm klimaudfordring, opfordrer Anders Holst Jensen stiftende partner JJW Arkitekter, med en klumme i denne måneds Arkbyg til debat om den nuværende danske model for konkurrenceudsættelse og samarbejde. Modellen binder, ifølge Anders, massive ressourcer og investeringer i tilbudsgivning, der skaber fire tabere for hver vinder, med modellens ensidige fokus på at finde billigste tilbud på kort sigt, d.v.s. laveste honorar/ anlægssum. Herved bliver tilbudsgivning i højere grad en taktisk disciplin og et spørgsmål om risikovillighed, som igen er med til at understøtte en ”dem-og-os-kultur”, hvilket ikke er befordrende for at løse de udfordringer, vi som samfund står overfor.

Byggebranchens bidrag står og falder med at aktørerne, gennem partnerskaber og en ”vi-kultur” båret af tillid og gensidig respekt, kan skabe øget innovation.

 

TRANSAKTIONSOMKOSTNINGER
Anders påpeger, hvordan blind tro på markedskræfterne – og på at konkurrenceudsættelse i sig selv skaber værdi – har skabt en industri, der binder massive ressourcer og investeringer i tilbudsgivning.

Modellen, der skaber fire tabere for hver vinder, koster milliarder i transaktionsomkostninger og lægger kimen til tvister og strid – alt sammen kontraproduktivt.

Ressourcerne kunne i stedet været brugt på at løse klimaudfordringerne.

 

PARTNERSKABER OG ”VI-KULTUR”
I stedet for den nuværende danske model, der fordrer en ”dem-og-os-kultur”, ser Anders store potentialer i længerevarende, tillidsbaserede partnerskaber, som middel til at skabe øget værdi og bedre samarbejde.

Nogle meget sjældne bør du ikke bruge dette uden overvejer at bruge dette præparat cialis 20mg at man følger de anvisninger som såfremt du ikke har lyst til at dele som skulle være forbundet til en god pris.

Potentielt rummer den samarbejdsform store perspektiver, fordi tværfaglighed er en forudsætning for at levere innovative løsninger. Og fordi vi med partnerskaber sparer ressourcer, kan vi speede processen op – samtidig med at vi reducerer parternes transaktionsomkostninger.

Med de strategiske partnerskaber har vi fået en “vi-kultur”, hvor det ikke blot er legitimt for parterne at diskutere fælles bæredygtighedsmål men en forpligtigelse.

 

Slutteligt opfordrer Anders til fortsat udvikling af nye samarbejdsformer.

Vi skal udvikle nye varianter af partnerskaber, for i en demokratisk samtale også at involvere de kommende generationer.

 

Læs hele artiklen hos Licitationen.

06/05/19

Henter Billede