Skalerbart genbrug

SKALERBART GENBRUG OG MATERIALERNES REJSE – VISIONSDAG #2 2022

Vi afholder løbende Visionsdage på tegnestuen – for at være sammen og tale om vores visioner for byggeriet.

Visioner skal deles og diskuteres, hvis vi sammen vil flytte os.

Vi vil det holdbare, det brugbare og det skønne.

I år samles vi om bæredygtighed.

Den 18. maj var emnet SKALERBART GENBRUG OG MATERIALERNES REJSE.

Vi havde besøg af erfarne aktører fra nogle af byggeriets mange led – og det blev helt tydeligt, at vi kun kan rykke, hvis alle led er aktive deltagere.

Tak til Kasper Sørensen fra Søndergaard A/S for at fortælle om genbrug fra nedriverens vinkel.

Tak til Ebbe Tubæk Naamansen fra RGS Nordic for at fortælle om, hvordan byggeaffald bliver til byggematerialer.

Tak til Peter Hedegaard fra Saint-Gobain for at fortælle om industriens arbejde med genbrug.

Tak til vores egen Lasse Grosbøl for at fortælle om, hvordan der er arbejdet med at begrænse materialespild i renoveringen af Søndermarken.

Og tak til vores bæredygtighedsansvarlige Niels Toft for at rammesætte det hele og gøre os klogere på, hvordan vi konkret kan komme længere med genbrug og understøtte lavere klimabelastning i vores projekter.

Super inspirerende at der er ildsjæle, som arbejder for at gøre en forskel i så mange led af fødekæden.

Det skaber optimisme og tro på at vi med omtanke og viden kan forbedre processer og sænke klimabelastningen i byggeriet.

19/05/22

Henter Billede