Social bæredygtighed

SOCIAL BÆREDYGTIGHED – VISIONSDAG #3 2022
Vi afholder løbende Visionsdage på tegnestuen – for at være sammen og tale om vores visioner for byggeriet.

Visioner skal deles og diskuteres, hvis vi sammen vil flytte os.

Vi vil det holdbare, det brugbare og det skønne.

I år samles vi om bæredygtighed.

Den 12. oktober var emnet SOCIAL BÆREDYGTIGHED.

FN har lært os at efterstræbe Miljømæssig-, Økonomisk- og Social bæredygtighed.
Ved vores tidligere Visionsdage har vi set nærmere på miljømæssig bæredygtighed i form af bl.a. materialevalg, nedrivning og genbrug. På årets tredje Visionsdag var turen kommet til social bæredygtighed, og vi havde afsat eftermiddagen til at diskutere, hvad begrebet egentligt dækker over.

Vi så nærmere på nogle af tegnestuens egne projekter og havde besøg af to oplægsholdere, der gjorde os klogere på, hvilken effekt det har, når vi gentænker boligområder og indretter skoler og arbejdspladser.

Tak til Eva Bjerrum, der er antropolog hos Alexandra Instituttet og har undersøgt arbejdspladser og uddannelsessteder i mere end 20 år.

Tak til Claus Bech-Danielsen, der er professor ved BUILD og i gang med et forskningsprojekt, der over en 10-årig periode skal undersøge, hvad gennemførelsen af parallelsamfundspakkerne har af betydning for lokalsamfund og beboere, i de områder der er udvalgt til omdannelse – herunder også Ringparken i Slagelse, hvor JJW i disse år arbejder sammen med boligselskabet fob om at gennemføre deres udviklingsplan.

En spændende dag med mange gode eksempler fra forskningen på, hvad der sker, når vi former rum til mennesker.

Hvis du er nysgerrig, kan du se, hvad vi er blevet klogere på på vores tidligere Visionsdage under årets tema her:

SKALERBART GENBRUG

ARKITEKTUR = MATERIALER = CO2

13/10/22

Henter Billede