Social energimæssig bæredygtighed

I Arkitekten fra april nr. 04 på side 84 er Fælledgården beskrevet i et afsnit i artiklen ISOLERING skrevet af Henrik Schafranek. Artiklen sætter fokus på de “Skærpede myndighedskrav der skubber på udviklingen af nye isoleringsmaterialer og stiller krav til arkitektens forståelse af at implementerer dem i eksisterende byggeri.”

Afsnittet om Fælledgården hedder “Social, energimæssig bæredygtighed” og her beskriver Ole Hornbek om vores fokus på funktionaliteten i designprocessen, og at ombygningen muliggjorde en vurdering af den bestående arkitekturs potentiale samt en optimering af energiforbruget i bygningen efter fremtidig gældende krav, der samtidig giver et arkitektonisk løft til kvarteret.

03/07/12

Henter Billede