Stadionkvarteret færdigt 6 måneder før tid

Med JJW Arkitekter som totalrådgiver er den sidste af i alt seks etaper på Helhedsplanen for Stadionkvarterets 1125 boliger nu afleveret – et halvt år før tid.

Tegnestuen vandt opgaven for Glostrup Boligselskab i 2009 og bød den ud i hovedentreprise i starten af 2015 i et Integrated Project Delivery (IPD) lignende udbud, hvor 1. etape lå som hovedprojekt, mens de følgende fem etaper forelå som dispositionsforslag.

Samarbejdsmodellen med JJW Arkitekter som totalrådgiver, Danakon som underrådgiver på ingeniørydelser og Enemærke & Petersen som hovedentreprenør har muliggjort et tæt samarbejde, hvor vi parallelt med udførelsen og sammen med bygherre, Landsbyggefonden og beboerne, løbende har kunnet udvikle og optimere byggeriet og etaperne. Afdelingen er, som præ-industrialiseret byggeri fra midt 50’erne, karakteriseret ved sin kompleksitet og uforudsigelighed, og tæt samarbejde med løbende videns opsamling og evaluering har derfor været centralt for projektets succes.

HVAD ER RESULTATET AF STADIONKVARTERETS SAMARBEJDSMODEL?
En evaluering af samarbejdsmodellen indikerer, at den har givet høj kvalitet i de udførte arbejder og dermed mest mulig værdi for beboernes opsparede midler. Samarbejdet og den optimerede byggeproces har medført kortere byggetid – færdig ½ år før forventet – og dermed færre gener for beboerne.
Også boligselskabet, rådgiverne og entreprenørerne nyder godt af en afkortet proces, ligesom den har betydet øget budgetsikkerhed idet byggeregnskabet viser, at vi lander knap 2 % under det budgetterede.

ØKONOMISK OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED
For beboerne betyder det ro om vedligeholdelsesudgifterne og dermed huslejeudviklingen mange år frem. I tilgift til denne fremtidssikring af afdelingen understøtter etableringen af de mange tilgængelighedsboliger (372 stk.), sammenlægningsboliger (104 stk.) og moderniseringerne af hele afdelingen, den sociale bæredygtighed, fordi det for mange ældre/gangbesværede nu er gjort muligt at blive boende i Stadionkvarteret.

For yderligere oplysninger kontakt Anders Holst Jensen, Maria Marker Nørby eller Claus Bruun Kofoed.

17/06/19

Henter Billede