STORENTREPRISER TILDELT PÅ SØNDERMARKEN

JJW Arkitekter har i samarbejde med Frederiksberg Forenede Boligselskaber v. KAB tildelt storentrepriser i forbindelse med renoveringen af Søndermarkens 434 boliger. Den samlede entreprisesum forventes at nå op ca. 320 millioner kroner. Enemærke & Petersen er tildelt storentrepriser på både facader og installationer, mens Malmos Landskaber har vundet storentreprisen på landskab og anlæg.

UDBUDSPROCES SIKRER KVALIFICEREDE TILBUD
Lasse Grosbøl er arkitekt og projektleder hos JJW Arkitekter og har gennem de seneste år været ansvarlig for Søndermarken-projektet. Målet har været at inddrage entreprenørerne tidligt i forløbet og gennem udbud med forhandling sikre de bedste rammer med hensyn til byggeproces, byggeteknik og entrepriseopdeling. Lasse Grosbøl mener, at forhandlingsprocessen har haft indflydelse på de kvalificerede tilbud, der er kommet.

Det er opløftende at se, hvordan vores udbudsproces har resulteret i økonomisk, tidsmæssigt og fagligt gode tilbud, der viser en dyb forståelse for opgavernes karakter og succeskriterier. Jeg er glad for, at entreprenørerne har indgået positivt i forhandlingerne og har tænkt grundigt over byggeproces, risici og beboerhåndtering, hvilket har kvalificeret deres tilbud og kommer til at give projektet en bedre proces.

 

PROJEKTFAKTA – HELHEDSPLAN SØNDERMARKEN
Projekt: Byggeskaderenovering af 434 boliger fordelt på fem punkthuse på 16 etagers højde
Bygherre: Frederiksberg Forenede Boligselskaber ved KAB
Rådgivningsform: Totalrådgivning
Ingeniør: Moe & Brødsgaard A/S
Totalrådgiver: JJW Arkitekter
Landskab: JJW landskabsarkitekter
Storentreprenører: Enemærke & Petersen (Facader og Installationer) og Malmos Landskaber (Landskab og anlæg)
Periode: 2011 – 2021

FOTO: Laura Græsdal Maajen / JJW Arkitekter

26/10/17

Henter Billede