UPDATE ALBERTSLUND CENTRUM

Arbejdet på Albertslund Centrum er i fuld gang. Billedet viser det igangværende arbejde med taghaverne og i baggrunden kan man se det 11 etager høje tårn, der kommer til at indeholde plejeboliger og ældreboliger.

Albertslund Centrum er et bæredygtigt byggeri med 81 plejeboliger, 15 ældreboliger og 12 fleksboliger. Derudover etableres et sundhedshus med genoptræning, sygeplejeklinikker, omsorgstandpleje, klinikfaciliteter til praktiserende læger, mødefaciliteter og undervisningslokaler, samt en café. Herudover opføres et Kvickly stormagasin med parkeringskælder.

Byggeriet opføres som energiklasse 2020 byggeri og det samlede omfang udgør 26.000 kvadratmeter.

Projektets arkitektur bidrager med en nutidighed i et respektfuldt samspil med det omliggende bylandskab. De arkitektoniske kvaliteter er langtidsholdbare og universelle: lyse, venlige, imødekommende og bidrager til en karakterfuld bymæssighed.

Der er lagt vægt på optimalt indeklima blandt andet ved hjælp af daglys/kunstlys, gode akustiske forhold, god luftkvalitet og høj komfort, et lavt energi- forbrug, minimering af ressourceforbrug.  Materialer og konstruktioner, fleksibilitet i dagligdagen, vandspareprogram og minimering af afstrømmende regnvand, nedbringer omkostninger ved drift og vedligeholdelse.

Albertslund Kommune er bygherre og MT Højgaard er totalentreprenør.

JJW er arkitektrådgivere og ansvarlige for programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt og fagtilsyn.

Schønherr og SHL Architects er underrådgivere.

05/03/15

Henter Billede