VI SØGER NYE KOLLEGER

Hos JJW ARKITEKTER oplever vi en positiv opgavetilgang og søger derfor nye kræfter.

Vi søger både en bæredygtigheds-frontløber, afdelingsledere, projekteringsledere og byggeledere med ansøgningsfrist søndag d. 4. juni.

Hvordan skaber vi de bedste arkitektoniske kvaliteter indenfor vores brede vifte af opgaver? Det gør vi ved, at danne de rigtige teams med det rigtige match af kompetencer og erfaringer. Derfor søger vi nye kolleger, til at indgå i en række af tegnestuens teams for  at være medudviklere på vores projekter – og bidrage til at styrke vores fælles faglige kultur.

JJW ARKITEKTER arbejder med arkitekturen ud fra vores ønske om at særliggøre det almindelige. Hjørnestenene i vores virksomhed er videndeling, helhedssyn og kreativitet med et yderligere fokus på bæredygtighed og socialkulturel forståelse. Hos os handler arkitektur altså ikke om én bestemt stil, men snarere om forholdet til vores kunder og det, vi kalder arkitektonisk adfærd.

Vi tilbyder gode arbejdsvilkår på en tegnestue med et inspirerende og uhøjtideligt arbejdsmiljø. Vi holder til på et fagligt ambitiøst og veldrevet ”værksted”, hvor fællesskab og udvikling står som central drivkraft. Vi opererer ud fra tre bundlinjer; faglighed, arbejdsglæde og økonomi, der er grundlaget for vores virke.

KORT OM JJW ARKITEKTER
JJW ARKITEKTER er med over 80 ansatte en af landets største tegnestuer og er organiseret i 3 afdelinger

BY & BOLIG, ERHVERV & SUNDHED og LÆRING & KULTUR.  Vi er en bredt funderet tegnestue og beskæftiger hovedsageligt arkitekter, konstruktører, landskabsarkitekter og rumdesignere.

Udover de grundlæggende fagkompetencer besidder medarbejderne en række specialkompetencer inden for IKT og digitale projekteringsmetoder, DGNB, passivhus, beboersamarbejde og procesledelse og tilgængelighed mm. Bæredygtighed er et af vores fokusområder og en naturlig del alle af projekter. JJWærkstedet, tegnestuens hovedkontor som vi selv har tegnet, har som et af landets første eksisterende kontor­byggerier opnået en DGNB-guld certificering. I december 2016 åbnede vi kontor i Sverige og er i gang med vores første svenske boligopgave på 20.000 m2 i Limhamn.

SE HERUNDER OM DU ER DEN VI MANGLER ….

JJWærkstedet

ER DU VORES NYE BÆREDYGTIGHEDS-FRONTLØBER?

Drømmer du også om, at skabe en grønnere fremtid?
Hos JJW ARKITEKTER er vi mange der arbejder med bæredygtighed og er på nuværende tidspunkt mere end 10 DGNB-konsulenter og to PhD-studerende med vinkler til bæredygtighed. Vi har DGNB-certificeret vores fysiske rammer og arbejder seriøst, strategisk, innovativt og målrettet med bæredygtighed i alle vores projekter.

Men – vi mangler en frontløber! En, der samler og strukturerer den viden, der allerede findes, udvikler værktøjer og metodikker og opbygger en ”videnspipeline”, som sikrer, at JJW fremadrettet også er en af spydspidserne omkring bæredygtighed.

Som vores frontløber skal du være INSPIRATOR, INITIATIVTAGER og kunne tænke LANGT UD AF POSEN !

Vi forventer desuden, at du evner at være medudvikler på vores bæredygtighedsstrategi  og giver inputs og inspiration til tegnestuens overordnede forretningsplan.

LÆS STILLINGSOPSLAGET HER Bæredygtighed

 

Skolen i Sydhavnen

ER DU ÈN AF VORES NYE PROJEKTERINGSLEDER?

Motiveres du af at have budget- og projektansvar og af, at lede og fordele arbejdsopgaver?

Vi søger erfarne projektledere – personer med stærke evner indenfor projektplanlægning, kontrakt- og økonomistyring og som evner at kombinere forretningsforståelse med høj faglighed.

Du er arkitekt, ingeniør eller konstruktør med interesse for, kendskab til og erfaring inden for nybyggeri og eller renoveringsopgaver. Du er givende og empatisk, er god til at samarbejde, forstår at skabe engagement og motivere dit team og samtidig evner du, at være gennemslags- og handlekraftig når det er nødvendigt. Du besidder et stort drive og engagement og har et ønske om at udvikle både arkitektur og forretning. Har du projekteringsledererfaring og kendskab, lyst og evner indenfor et eller flere af JJW ARKITEKTERS forretningsområder, så er du sandsynligvis vores nye kollega.

LÆS STILLINGSOPSLAGET HER Projekteringsleder

 

Stadionkvarteret i Glostrup

ER DU ÉN AF VORES NYE AFDELINGSLEDERE?

Systematikere og ”arbejdsglædespredere” med flair for administration af opgaver søges.

Vi savner to personer, der har lyst til og evner  at stå i spidsen for vores afdelinger for ERHVERV & SUNDHED – og BY & BOLIG.

Tegnestuen søger personer, der evner og har lyst til, at være inspiratorer og sparringspartnere for kolleger – både på de indre og de ydre linjer.

Vi har brug for to personer, der har lyst til at deltage i og gerne vil være en del af tegnestuens samlede ledelsesteam – specielt med fokus på personaleledelsen af grupperne og på den overordnede styring af afdelingens opgaver.

Du får ansvaret for sager i produktion, med særligt fokus på at supportere de sagsansvarlige i deres administrative arbejde. Du vil indgå i sparring med den administrerende direktør, afdelingens kreative direktør og de øvrige afdelingsledere og skal sammen med dem, sikre at opgavefeltet udvides, at afdelingens medarbejdere supporteres og udvikles, og at der hele tiden er styr på økonomien på igangværende og kommende opgaver.

LÆS STILLINGSOPSLAGET HER Afdelingsleder

 

Naturcenter og foreningsby Amager Strandpark

ER DU ÉN AF VORES KOMMENDE BYGGELEDERE?

Drømmer du om, at indgå i et team af byggeledere der udveksler erfaringer og deler viden på tværs af organisationen?

Vi har mange opgaver, der går i byg hos JJW ARKITEKTER og søger derfor yderligere byggeledere til vores team af byggeledere – der pt. tæller 6 af slagsen.

Vi søger en erfaren byggeleder til at varetage vore byggepladser for såvel offentlige som private kunder med opgaver, der spænder fra skoler over boliger til erhverv.

Du er vant til at arbejde selvstændigt, præcist og omhyggeligt i alle byggeriets faser – fra opstart til aflevering – ligesom du evner at indgå i et samarbejde med dine kollegaer på tegnestuen, både med erfaringsudveksling og med bistand ved udarbejdelse af beskrivelser og overslag. Ydermere er du i stand til at varetage den daglige kontakt til bygherre og brugere på et professionelt, og om nødvendigt diplomatisk plan.

Du har personlig gennemslagskraft, er løsningsorienteret og bevarer ro og overblik. Samtidig kan du kunsten både at lede medarbejdere og arbejde på et systematisk og konkret niveau.

Du skal være rutineret i håndteringen af de arkitekt- og ingeniørfaglige aspekter og have sans for detaljen, da det er dig der, sammen med fagtilsynet, skal sikre at projektets intentioner bæres igennem byggefasen.

LÆS STILLINGSOPSLAGET HER Byggeleder

 

 

 

 

22/05/17

Henter Billede