videre i 2 fase i universitetshospitalet i Køge

JJW er sammen med SHL Architects, Aarhus arkitekterne, Moe & Brødsgaard, Cowi og Krisitine Jensen gået videre i anden fase i konkurrencen om Universitetshospitalet i Køge. Ud af de 5 teams er 2 gået videre.

Dommerbetænkning
“Samlet vurdering: Forslaget viser et meget enkelt og robust koncept som i dimensioner og materialeforbrug er godt tilpasset det eksisterende sygehus og bevarer ringskoven som byskov. Blokstrukturen i sygehusanlægget er fleksibel og giver stor frihed med hensyn til størrelse på blokkene og placering af sygehusfunktioner. Aksekrydset giver godt overblik og korte interne afstande mellem de enkelte funktioner, samtidigt med at den nye vidensakse synliggør universitetsfunktionen i sygehuset.”

Læs mere her 

 

15/01/13

Henter Billede