visionsseminar

Tirsdag eftermiddag gik med et super fælles visionsseminar på tegnestuen med overskriften “JJW – vision for fremtiden”

Kl. 13.00-13.10 Velkomst og dagens program/Anders
JJW- VISION FOR FREMTIDEN
Kl. 13.10-13.40 – Hvad er der sket de sidste 5 år… hvor står vi nu og hvor skal JJW
bevæge sig hen de næste 5 år – Oplæg fra Katja/Ole /Lars
Kl. 13.40-13.50 Diskussion to og to- de vigtigste fokuspunkter
MENING OG MOTIVATION
Kl. 13.50-14.20 – Hvad betyder det for mig …?- Oplæg fra Erik Kjær
Kl. 14.20-14.30 Diskussion to og to- de vigtigste fokuspunkter
Kl.14.30-14.45 – Pause, kaffe og kage
JJW VISIONEN- OMSAT TIL VIRKELIGHED
Kl.14.45-15.00 – Hvordan kan visionerne for hvad JJW er og hvor vi skal hen afspejle
sig i:
– Vores daglige arbejde med projekter og vores faglige udvikling?
Hvad med ”Mennesket i centrum”, ”Særliggørelse af det almindelige”
og bæredygtighed
– Hvordan kan vi styrke vores værkstedskultur, fællesskabet og den
daglige arbejdsglæde? Hvad med videndeling, samarbejde og de
fysiske omgivelser på Værkstedet?
– Hvordan kan JJW arbejde mere professionelt, optimere processerne,
få en sund økonomi?
………..og hvordan kan jeg bidrage?
Kl. 15.00-15.30 Gruppearbejde- Arbejde i 6 grupper omkring de forskellige emner
Kl. 15.30-15.50 Opsamling på grupper
Kl. 15.50-16.00 Afrunding
Kl. 16-17.00 Afslutning- Et glas vin/en øl

17/02/14

Henter Billede