VORES EGNE EKSPERTER #2

 

Ole Hornbek, partner og kreativ direktør, og Jørn Kiesslinger, faglig leder af bæredygtighed, beskriver hvordan bæredygtighed er en naturlig del af JJW’s DNA.

Bæredygtighed har været en del af vores faglighed gennem hele vores eksistens. På tegnestuen diskuterer vi stadig hvad bæredygtighed er, da vores fælles forståelse og viden om begrebet til stadighed udfordres af ny viden. Den holistiske samtænkning af det miljømæssige, det sociale og det økonomiske er faste overordnede begreber, der sikrer at vi tænker i helheder og holder fokus på den ”tredobbelte bundlinje’.

DET HOLISTISKE
Bæredygtighedsbegrebet udmærker sig ved at tage hånd om samspillet mellem forskellige processer og er en erkendelse af, at verden består af gensidige afhængigheder. Det fremmer mulighederne for at opnå byggeri af bedst mulig kvalitet indenfor de givne rammer – både teknisk, æstetisk, funktionelt, miljømæssigt, socialt og økonomisk. Vi tror på, at vi med vores tilgang skaber et resultat, der løfter sig og bliver god arkitektur til gavn for nutidens og fremtidens brugere såvel som vores samfund.

Social bæredygtighed er et vigtigt omdrejningspunkt for vores arbejde med bæredygtighed. Som udgangspunkt arbejder vi ud fra en ansvarsbevidsthed for det sociale miljø. Tanken er, at de bløde værdier altid læner sig op ad de hårde, der således bliver mulige at kapitalisere.

INDSIGT I BRUGERNES BEHOV
At arbejde med social bæredygtighed forudsætter indsigt i vores brugere og bygherrer samt deres adfærd!

LÆS OGSÅ: Vores egne eksperter #1 – kærlighed til arbejdslivet

At gennemføre et bæredygtigt byggeri kræver stor forståelse for det levede liv i den enkelte bygning. Det kræver forståelse for det enkelte individ. Det kræver evnen til at økonomisere og sikre at beboerne får mest for pengene; at der ikke bruges unødige midler, da frihed og socialt ansvar også er et spørgsmål om at skabe økonomiske muligheder for de enkelte beboere/brugere. Forståelsesrammen omkring den sociale bæredygtighed, tager vi med videre indtil det færdige hus er færdigt, men vi fokuserer også bygningens efterliv. Det gør vi blandt andet ved at sikre sammenhæng mellem vores arkitektur og drift og vedligehold – fordi dette også er velfærd fremadrettet!

JJW & DGNB
Som ramme for vores bæredygtighedsarbejde har vi valgt at være en del af DGNB ordningen i Danmark. Vi mener, at vi bedst fremmer branchens bæredygtighedsarbejde ved at være en del af en fælles platform der dækker hele byggebranchen. Vi har i forlængelse af dette valgt at være en af de første i landet, der har certificeret en eksisterende kontorbygning – vores egen tegnestue.

LÆS OGSÅ: JJW Værkstedet får DGNB-Guld

Det har skærpet vores opmærksomhed på at forstå bygningen i brug og således holdt fokus på robusthed, levetider, livscykluser og bygningen som ressourcekilde. En viden vi overfører til vores andre opgaver.

Interviewet er oprindeligt publiceret i ”Særliggørelsen af det almindelige” – JJWs Jubilæumsudgivelse i anledning af vores 30 års jubilæum.

 

23/02/17

Henter Billede