VORES EGNE EKSPERTER #4 – KÆRLIGHED TIL LANDSKABET

Susanne Grunkin, landskabsarkitekt MDL og faglig leder af JJW Landskab, om kærligheden til landskabet som vores fælles rum.

Mange af samfundets muligheder udspiller sig i de offentlige rum. Det er her, vi møder vores naboer. Det er her vi skaber kultur sammen, lige fra musik til leg og bevægelse. Det er her, vi læner os tilbage, betragter hinanden og landskabet. Det er her, vi orienterer os. Det er steder tiltænkt de mange, og de få. Og det er her vi møder det ukendte – og i det møde lærer vi at omgås hinanden.

For landskabsarkitekter handler byrum og landskab også om, at finde løsninger på klimaudfordringer. At værne om og udvikle vores mangfoldige natur. At fremme vores fælles forståelse og skabe trygge miljøer. At skabe helhed og sammenhæng – også ud over skel og projektgrænser. Det sender et klart signal om, at vi ikke bare vil os selv – vi vil hinanden.

AT GIVE FORM TIL BRUGERNES DRØMME OG BEHOV
Vi måler vores værdi på evnen til at give form til brugernes forventninger og drømme. På vores evne til at bidrage til en god og tryg proces, hvor brugere bliver hørt og udfordret. Men også på, at levere netop det, som bygherrer og brugere ikke anede, de også havde brug for: det særlige.

Vi nærer en evig interesse for brugernes viden. Det udspiller sig i vores arbejde lige fra helhedsplaner, byrum, bolignære udearealer til skoler, park- og haveanlæg, taghaver samt bæredygtige tiltag. Vores tilgang afspejler de kvaliteter og muligheder, vi oplever på stedet. Vi tager afsæt i brugernes hverdag, fordi det er dem, der er de egentlige eksperter, og vi omsætter deres tanker og idéer til konkrete og æstetiske løsninger.

 

Det handler om at skabe udemiljøer til funktioner, gerne flere ad gangen, og smukke motiver at kigge på, også fra vinduerne. Det handler om interessante og stimulerende oplevelser for mennesker, uanset alder og baggrund, og om at skabe gode steder at være.

LÆS OGSÅ: DANSK LANDSKABSPRIS 2017 

Vi tror på, at god landskabsarkitektur er en hensynsfuld vægtning af æstetik, funktion, miljø og driftsforhold. God landskabsarkitektur er også, at der på et tidligt tidspunkt i planlægningen tages alle nødvendige hensyn. Det gælder hensyn til arealets brug, udformning, universel tilgængelighed, drift og vedligeholdelse og selvfølgelig levetid.

TIDEN SOM FORUDSÆTNING OG MULIGHED
Fordi vi også arbejder med levende materialer får tiden en anden betydning. Tiden er en udfordring, fordi de rumlige og æstetiske kvaliteter udvikler sig over tid, og fordi vi skal håndtere det unge plantemateriales sårbarhed. Men tiden er også en kvalitet. Den fremkalder poesi og patina. Værdien af robust og foranderlig landskabsarkitektur øges år for år – med tålmodighed og omhu. Det er i tiden at forandringer opstår. Det er i tiden efter, at brugerne overtager rummene og gør dem til deres egne, at landskaber lykkes.

SÆRLIGGØRELSE AF DET ALMINDELIGE
Interviewet er oprindeligt publiceret i ”Særliggørelse af det almindelige” – JJWs Jubilæumsudgivelse i anledning af vores 30 års jubilæum.

14/06/17

Henter Billede