ProjektDET NYE EBBERØD

DET NYE EBBERØD Projektbeskrivelse

Kontaktperson: Janne Sælan Halskov

DET NYE EBBERØD

DET NYE EBBERØD udviklingsplan og bebyggelse
VUNDET KONKURRENCE maj 2014/ Indviet forået 2018/

INGANGVÆRENDE ETAPE 2+3 forventet indvielse ultimo 2121

I tidernes morgen var tanken med at placere institutioner som Ebberød, ude i den dejligste natur- at patienterne kunne drage nytte af naturens skønhed og de rekreative muligheder. Vi har lagt os i slipstrømmen og draget nytte af Ebberøds mange fine kvaliteter og skønne beliggenhed. Vores huse søger at være hjem hvor præget er sat af lyset, af kigget til naturen, af enkeltheden i organiseringen. Alt sammen pakket ind i taktile rammer der er tænkt ud fra genkendelighed og venlige overflader for øje og hånd. Vi vil skabe helende omgivelser for alle – både de der har alle deres sanser – og dem der må nøjes med mindre, men stadig kunne nyde de smukke og solfyldte omgivelser – rammer hvor arkitekturen og omgivelserne er med til at gøre livet bedre.
Opgaven omfatter en helhedsplan for en etapevis udbygning med 115 boliger til borgere med multiple handicaps og ældre borgere med udviklingshæmning samt tilhørende servicefunktioner som fællesrum og fælles køkkener.
Dommerbetænkningen fremhæver vinderforslagets indlevelse i projektet og dets særlige udfordringer, og at det tager hensyn til alle brugergrupper. Ligeledes fremhæves det, at projektet tager udgangspunkt i stedet. De nye bygningsvolumener respekterer den eksisterende bebyggelse og bevarer dermed det eksisterende kulturmiljø.
Håndtering af arkitektur, landskab og bygbarhed fremhæves i den samlede vurdering, ligeledes projektets overbevisende refleksion og tiltag i forhold til velfærdsteknologi.
Borgmester Jens Ive (V) udtaler: “Vi har valgt et projekt, der utroligt overbevisende tilpasser sig den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse i Ebberød. JJW’s forslag tager fra start til slut udgangspunkt i borgerne, i de ansatte og i stedet. Alt i alt kan man sige, at forslaget udmærker sig ved sin enestående indlevelse. Mennesket er i centrum overalt i projektet”.
Ved bedømmelsen er der blandt andet lagt stor vægt på, at byggeriet kommer til at indgå i et harmonisk samspil med de unikke omgivelser – det bevaringsværdige kulturmiljø i Ebberød omgivet af et bakket landskab med skov og park. Alle boligerne opføres med altan, hvilket giver privathed for beboerne, selvom landskabet og græsflader trækkes helt tæt på husene.

FAKTA
Projekt / Helheds- og udviklingsplan med 115 boliger til psykisk syge
Sted / Sophie Magdelenes Vej 12, 3460 Birkerød
Bygherre / Rudersdal Kommune
År / 2014- (igangværende)
Areal / 115 boliger – 3.700 m²
Byggesum / 58 mio. kr.
Rådgivningsform / Totalrådgivning
Ingeniør / Balslev Rådgivende ingeniører
Entreprenør / HHM, kontakt: Max Østergaard 51155240
Arkitekt / JJW Arkitekter, Force 4 Arkitekter
Landskab / JJW Landskab
Lavenergiklasse / 2020
JJW honorar / 4.5 mio. kr.
JJW ydelser / Konkurrenceansvarlig helhedsplan og boliger
JJW nøglepersoner / Lars Ulrik Larsen, Ole Hornbek, Janne Halskov Sælan