JJW Arkitekter

JJW – BÆREDYGTIG OG ANSVARLIG ARKITEKTUR

JJW ARKITEKTER er en førende visionær arkitektvirksomhed med et stærkt tværfagligt og socialt fokus, der forener fortid med fremtid gennem ansvarlig arkitektur. Vi har som mission at transformere eksisterende bygninger til fremtidens bæredygtige rammer og at forankre nybyggeri i vores dybe engagement.

FOKUS PÅ DET EKSISTERENDE

Vores grundfilosofi er, at det mest bæredygtige byggeri er det, der allerede eksisterer. Vi ser eksisterende bygninger som en essentiel del af vores kulturarv og en ressourcebank, der opbevarer bundet CO2 og materialer. Vores rolle er at bevare denne arv, samtidig med at vi imødekommer fremtidens behov og udfordringer.

Hos JJW ARKITEKTER fokuserer vi både på bevaringsværdige bygninger med stor kulturhistorisk værdi og på almindelige byggerier, der udgør vores boliger, arbejdspladser, skoler og institutioner. Vi transformerer, udvikler, renoverer og bevarer disse bygninger med et arkitektfagligt blik og en indgående forståelse for deres unikke kvaliteter og udfordringer.

Med vores mantra “For at bevare må man forandre” dykker vi ned i hver bygnings historie og essens, genbruger materialer og tilføjer nyt for at skabe relevant arkitektur for nutiden og fremtiden.

BÆREDYGTIGT BYGGERI

Når der skal bygges nyt, ser vi det som en mulighed for at skabe levedygtige samfund, der arkitektonisk komplementerer og beriger eksisterende strukturer. Vi inkorporerer bæredygtige praksisser, anvender miljøvenlige materialer og teknologier, og designer bygninger, der er beregnet til at holde i mange år, samtidig med at de fremmer fællesskab og kulturel integration. Vi ser hvert byggeri som et værdifuldt laboratorium for innovation og forskning, hvor vi kan afsøge nye metoder og samarbejder.

SÆRLIGGØRELSE AF DET ALMINDELIGE

“Særliggørelse af det almindelige” er JJW ARKITEKTERs unikke kerneværdi, hvor vi sigter mod at skabe inspirerende hverdagsrammer for alle. Vi fremhæver oversete kvaliteter og tilføjer nye lag, der skaber arkitektur med sjæl og varme.
Vores tilgang er menneskecentreret, og vi ser verden i øjenhøjde med de mennesker, som vi bygger til. Vi tager højde for bygherrernes ønsker, brugernes behov og nye tendenser. Vi skaber skræddersyede rum, bygninger og byer til fremtidens behov for at skabe bæredygtige rammer for mennesker.

VI TAGER VORES SAMFUNDSANSVAR FORPLIGTENDE ALVORLIGT

Som Skandinaviens første og Europas største B Corp-certificerede arkitektfirma forpligter vi hos JJW ARKITEKTER os til gennemsigtighed, etisk ledelse, samt social og miljømæssig ansvarlighed. Fra selskabsledelse til medarbejderforhold og samfundsengagement, stræber vi efter at skabe værdi for flest mulige, sikre ordentlighed i vores værdikæde og understøtte regenerering frem for udvinding. Vi er dedikeret til at levere arkitektur, der respekterer og beriger vores verden, og arbejder for en bæredygtig fremtid, bygning for bygning, med respekt for fortiden og et blik mod fremtiden.

TILGANG

Vores tilgang til arkitekturen udspringer af et ønske om at oparbejde en særlig arkitektonisk adfærd, hvor hjørnestenene er videndeling, helhedssyn og kreativitet med et fokus på bæredygtighed og socialkulturel forståelse. Hos os handler arkitektur ikke om én bestemt stil, men om forholdet til kunden og det, vi kalder arkitektonisk adfærd.

HOLDNING +VIDEN +HANDLING

Vi VIL noget. Vi har en samfundsmæssig, økonomisk og æstetisk holdning. – Vi VED noget, og den viden vi ikke har, skaffer vi. – Vi GØR noget. Det er først, når der er handling bag visionerne og vi skaber værdi for bygherren og brugeren, at vi har succes som arkitekter.

FRA DRIFT TIL IDÉ

Det er i kundens drift, at nye brugerbehov opstår. Derfor er det her, vi skaffer os indsigt i kundens univers og får indblik i baggrunden for det enkelte projekt. Det gør vi ved at lytte, spørge og bruge vores stedsans. Det er i denne interaktion, vi skaber tryghed og mulighed for at innovere.

TRE BUNDLINJER

Vores vision er at skabe nyskabende og samfundsengagerede løsninger. Derfor arbejder vi med tre bundlinjer; arbejdsglæde, faglig kvalitet og konsolidering, fordi alle tre er afgørende for at skabe værdi og mening for alle involverede parter i et byggeprojekt. De tre bundlinjer fungerer i samspil og understøtter hinanden – ingen af dem kan stå alene.

CODE OF CONDUCT

Vores forretning er drevet af et ønske om at gøre det bedste vi kan for vores omverden. Derfor har vi udfærdiget en række bestemmelser for vores egen ageren som virksomhed og for de virksomheder, vi samarbejder med. Se vores ”Code of Conduct” her: Code of conduct – JJW Arkitekter, oversigt over vores samarbejdspartnere her: Leverandørliste JJW Arkitekter og oversigt over medlemskaber og bidrag til organisationer her:  Medlemskaber og bidrag til organisationer – JJW Arkitekter

04_værskted

13_taghave

Henter Billede