Optimering af brug

Er der brug for noget nyt? Bygger vi det, der reelt er brug for? Kan vi udnytte faciliteterne bedre og få råd til noget andet værdiskabende? Vi tilbyder at udføre sensorstudier i eksisterende bygninger, for at sikre optimeret brug og forbrug.

JJW Arkitekter har igangsat sensorprojekter, der sigter mod at bruge data til at udnytte vores eksisterende bygningsmasse bedre. Ved at måle på om bygninger bliver brugt, og om de bliver brugt på den tiltænkte måde, kan vi optimere brugen af bygningen, sikre et lavere energiforbrug samt modvirke flere unødvendige kvadratmeter.

Se også:

“Mere bæredygtighed med bedre brug af data” – Artikel af Bygge- & Anlægsavisen.

“Hvordan bliver det nye byggeri brugt i hverdagen?” – Podcast om brug af sensordata af AI Denmark. 

For mere information kontakt:

Martin Oddershede, Bæredygtighedschef

Henter Billede