LCA og LCC

Vi udfører integrerede livscyklusvurderinger (LCA) og totaløkonomiske beregninger (LCC) helt fra starten af projektforløbet. På den måde sikrer vi, at projekter kommer i mål i forhold til gældende krav i forbindelse med Bygningsreglementet eller mål i forbindelse med certificering.

Ved at udarbejde en LCA eller en LCC på hele eller dele af bygningen skaber vi overblik over klimamæssige og totaløkonomiske konsekvenser, og vi har udviklet værktøjer, der sikrer, at I tydeligt kan se, hvilke klimamæssige og økonomiske konsekvenser, valg af materialer og metoder har for jeres projekt.

Se også:

Rapport om “Cirkulære potentialer ved renoveringer”

“Træbarometeret – Guide til mere træbyggeri i den almene sektor” 

For mere information kontakt:

Martin Oddershede, Bæredygtighedsansvarlig

David Ploug, Arkitekt og partner

Henter Billede