ProjektPARKSKELLET – AAB AFD. 111

Uddrag

Parkskellet er et typisk eksempel på den gode byggeteknik, der blev praktiseret i 1940’erne. Trods dette og trods det, at der gennem de seneste 60 år løbende er gennemført vedligehold og udskiftninger af installationer og udsatte bygningsdele, trængte bebyggelsen på og de 240 lejligheder til en gennemgribende renovering.

Projektbeskrivelse

PARKSKELLET – AAB AFD. 111 Projektbeskrivelse

Arbejdsområder

By og bolig / Landskab

Bygherre

AAB

Download:
RENOVERINGSBOGEN

Kontakt

Kontaktperson: Mick Ammentorp

Nyheder

X

PARKSKELLET – AAB AFD. 111

240 AMAGERLEJLIGHEDER OMBYGGET TIL 216 MODERNE BOLIGER
JJW Arkitekter har som totalrådgiver udarbejdet og gennemført en omfattende helhedsplan, som reetablerer Parkskellets oprindelige kvaliteter og sikrer moderne boligforhold for beboerne.

Parkskellet er et typisk eksempel på den gode byggeteknik, der blev praktiseret i 1940’erne. Trods dette og trods det, at der gennem de seneste 60 år løbende er gennemført vedligehold og udskiftninger af installationer og udsatte bygningsdele, trængte bebyggelsen på og de 240 lejligheder til en gennemgribende renovering.

Et omfattende skimmelproblem som tvang beboerne til fraflytning er blevet afhjulpet, og bebyggelsen og lejlighederne er blevet tilpasset nutidens boligbehov ved bl.a. ved at renovere og modernisere badeværelser og installationer, omdanne de små køkkener til rummelige køkken-/alrum, samt at etablere mekanisk ventilation i samtlige boliger. Facaderne er blevet efterisoleret, og der er blevet lavet nye skalmursfacader og skiftet vinduer, døre og altaner.

Som en del af renoveringen er lejlighederne i tre af blokkene blevet sammenlagt til større boliger, ligesom der er lavet tilgængelighedsboliger i tre øvrige blokke. Helhedsplanen understøtter på den måde et mål om at skabe en mere blandet beboersammensætning i afdelingen.

Afdelingen har som en del af helhedsplanen fået et nyt fælleshus, der i samspil med den omfattende bearbejdning af uderummene, er med til at skabe mange nye muligheder og fælles mødesteder for beboerne.

LANDSKAB
De grønne arealer er gentænkt og omdannet til imødekommende, aktiverende og bæredygtige sociale opholdsrum. Med en tidssvarende aptering og beplantning, der udvikler sig smukt med årene, skabes en række nye oplevelsesmuligheder, større biodiversitet og nye muligheder for aktiviteter og samvær mellem husene. F.eks. bruges vejene ikke længere blot til gennemkørsel, men er indrettet også til leg, cykling og gåture. Som en del af projektet er der desuden skabt lavninger til optagelse af regnvand med henblik på fordampning og langsom nedsivning (LAR).

FAKTA
Projekt / Renovering. Almene Boliger 3 etager med stue, 1., 2. sal & kælder.
Sted / Ulvefodvej, Bjørneklovej, Følfodvej, 2300 København S
Bygherre / Boligforeningen AAB
Kontakt / Peter Stagaard Projektleder, AAB,
År / 2014 – 2018
Areal / 26.762 m² – 240 lejemål fordelt på 20 blokke.
Entreprisesum / 310 mio. kr.
Rådgivningsform / Totalrådgivning
JJW rolle / Totalrådgiver, arkitekt, landskab
Ingeniør / Danakon
JJW ydelser / Udarbejdelse af helhedsplan, programmering, brugerinddragelse, design, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projekteringsledelse, byggeledelse, tilsyn

Henter Billede