Indvielse af Grøndalsvængets Skole

OPGRADERING FOR HELE KVARTERET
Torsdag den 6. juni var der fest på Grøndalsvængets Skole i København NV for at markere, at den store udvidelse og renovering af skolen nu er afsluttet. Med en kapacitetsudvidelse fra to til tre spor som løftestang er en næsten 100 år gamle klassiske danske byskole blevet forvandlet til moderne kvarterskole med plads til differentieret læring og rum til både individ og fællesskab – og kvarteret har fået et nyt samlingspunkt.

Indvielsen blev fejret med sang og is, og Overborgmester i Københavns Kommune Frank Jensen og Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen deltog i festlighederne med taler og hjælp til at klippe det røde bånd over, så skolen officielt kunne erklæres for indviet. Jesper Christensen kaldte endog den nye Grøndalsvængets Skole for ”Danmarks smukkeste”.

KLOGE KVADRATMETER TILPASSET OMRÅDET
Overborgmester Frank Jensen lykønskede i sin tale elever, medarbejdere og lokalområdet med de nye faciliteter:

 

Her på Grøndalsvængets Skole er det dejligt at se, hvordan de mindste klasser har fået deres egen bygning med udearealer, som gør det let at få pulsen op i frikvarteret. Samtidigt er kvadratmeterne brugt klogt, så beboerne rundt om skolen kan bruge taghave og udekøkken udenfor skolens åbningstid. Tillykke til medarbejdere, elever og lokalmiljøet.

 

Udvidelsen består af to nye bygninger. En ny indskolingsbygning til de mindste, indrettet med undervisningsfaciliteter og fritidstilbud samt en ny bygning til musik og idræt. De to nye bygninger er udført i smukke og robuste materialer, som trægulve, betonoverflader, læderhynder og 250.000 genbrugte mursten fra bl.a. Bispebjerg Hospital. Byggeriet er udformet, så det tilpasser sig kvarterets egenart og skaber et genkendeligt rum i byen, som er indbydende for både elever og områdets beboere.

RENOVERING OG OMBYGNING MED FORSTÅELSE FOR ÆNDREDE PÆDAGOGISKE RAMMER
Undervisningsform og pædagogisk tilgang til læring har ændret sig radikalt siden 1929, hvor skolens eksisterende hovedbygning blev opført – dog uden at de fysiske rammer på den flotte byskole er fulgt med. Derfor har bygherre, Københavns Kommune, udnyttet kapacitetsudvidelsen til også at få foretaget en gennemgribende renovering og opgradering af den eksisterende skolebygning. Med forståelse for ændrede pædagogiske rammer og fokus på energioptimering er den slidte hovedbygning derfor blevet omdannet, så den i dag opfylder nutidens krav til differentierede læringsrum, faciliteter og indeklima. Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen:

 

Det er dejligt at komme på besøg her på den nye Grøndalsvængets Skole og se, hvordan en skole på næsten 100 år kan blive omdannet til et moderne, åbent og indbydende læringsmiljø, hvor medarbejdere og elever trives og får lyst til at lære nyt.

 

LOKALT SAMLINGSPUNKT
Skolen fremstod tidligere aflukket og afskåret fra resten området og massive barriere adskilte skolen og kvarteret. Med projektet er skolen nu åbnet op mod omgivelserne, og udendørsarealer og faciliteter er gjort tilgængelige for kvarterets beboere uden for skolens åbningstid. Skolen er på den måde blevet en nyt rum for alle i kvarteret – et greb, som Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen fremhævede i sin tale.

For mig er det også vigtigt, at folkeskolen bidrager til det lokale fællesskab og samler borgerne på kryds og tværs. Og alt tyder på, at Grøndalsvængets Skole også vil blive et lokalt samlingspunkt fremover.

 

JJW Arkitekter har været totalrådgiver på projektet og stået for arkitektur og indretning. Schul landskabsarkitekter har stået for landskabsbearbejdning, Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører har været ansvarlige for Konstruktion, Dansk Energi Management for Teknik, og Jakon har stået for udførelsen som hovedentreprenør.

Københavns Kommune er bygherre for projektet, der indeholder 5.150 m2 nybyggeri og 5.900 m2 renovering samt 10.000 m2 udearealer. Det samlede budget er 235 mio. DKK.

14/06/19

Henter Billede