ProjektPLEJECENTER FARUM MIDTPUNKT

Projektbeskrivelse

PLEJECENTER FARUM MIDTPUNKT Projektbeskrivelse

Arbejdsområder

By og bolig / Landskab

Rådgivningsform

Totalrådgivning

Kontakt

Kontaktperson: Lisbeth Nygaard Olsen

Nyheder

X

PLEJECENTER FARUM MIDTPUNKT

RESPEKT FOR HISTORIEN
Respekt for historien er afgørende, når man renoverer et ikonisk byggeri som Farum Midtpunkt. Teamet har taget udgangspunkt i byggeriets eksisterende kvaliteter samt udtryk og videreført disse. Martin Keidings afsluttende bemærkning i Arkitekten 01 vidner om, at det er lykkes: ”Den fine forvandling er gennemført med den oprindelige arkitekturs egne elementer og på byggeriets visse steder kropumulige præmisser. Det er enkelt og svært på samme tid. Som alle gode løsninger”.

LÆS ANMELDELSEN HER

De seneste år er der arbejdet på at tilpasse boligerne i Farum Midtpunkt til nutidens behov. Som en del af processen er Blok 12 og 13 renoveret og transformeret til Svanepunktet; Furesø Kommunes nye rehabiliterings- og genoptræningscenter, plejeboliger samt bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Samtidig er en del af boligerne transformeret til seniorbofællesskab. Målet har været at udvikle de bedste rammer for borgere, der har brug for plejefaglig hjælp og genoptræning. Hjemlighed samt gode og trygge rammer for brugerne er centralt for projektet, samtidig med at Svanepunktet også skal være en velfungerende arbejdsplads.

LYSINDTAG OG INDEKLIMA
Der er bl.a. fokuseret på optimalt lysindtag og et godt indeklima, da begge dele har en positiv effekt på brugernes og ansattes velvære. Nye vinduer fører mere lys ind i plejecenteret og ældreboligerne, mens totaløkonomiske beregninger og energibesparende tiltag har en positiv effekt på projektets driftsøkonomi, energiforbrug samt indeklima og adresserer økonomiske og miljømæssige bæredygtighedskriterier. Sociale bæredygtighedstiltag omfatter bl.a. nye fællesarealer og fællesterrasser, bedre integration med omgivelserne og renovering af de store parkeringsarealer. Kommunen valgte bevidst at placere ældreplejefunktionerne i blokkene – både fordi de er lette at komme til og fordi aktiviteterne skaber byliv og kæder Midtpunktet bedre sammen med resten af byen. Området er blevet mere trygt, og der er etableret mødesteder med varierede offentlighedsgrader.

Se også projekt INDRETNING FARUM MIDTPUNKT

FAKTA
Projekt / Plejecenter / Boligrenovering
Sted / Farum Midtpunkt, blok 12 & 13 / 3520 Farum
Ordregiver / KAB- Bolig og Furesø Boligselskab
Kontakt / Christian Thorup
År – Status / 2012-2015 – afleveret
Areal / 8 familieboliger / 30 seniorboliger / 9.800 m2 landskab
Byggesum / 174 mio. kr. (inkl. moms)
Opgaveform / Totalrådgivning
Entreprenør / Hoffmann
Ingeniør / Niras
Arkitekt / JJW Arkitekter
Landskab / JJW Landskab
Honorar/ Kontraktværdi / 11.8 mio. kr.
JJW funktion/ydelser / Projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn, byggeledelse
JJW nøglepersoner / Lisbeth Olsen, Susanne Grunkin

Henter Billede