ProjektPLEJECENTER FARUM MIDTPUNKT

Uddrag

Den fine forvandling er gennemført med den oprindelige arkitekturs egne elementer og på byggeriets visse steders kropumulige præmisser. Det er enkelt og svært på samme tid. Som alle gode løsninger

 

Martin Keiding, Arkitekten

Projektbeskrivelse

PLEJECENTER FARUM MIDTPUNKT Projektbeskrivelse

Kontakt

Kontaktperson: Lars Andersen

Nyheder

X

PLEJECENTER FARUM MIDTPUNKT

RESPEKT FOR HISTORIEN
Respekt for historien er afgørende, når man renoverer et ikonisk byggeri som Farum Midtpunkt. Teamet har taget udgangspunkt i byggeriets eksisterende kvaliteter samt udtryk og videreført disse. Martin Keidings afsluttende bemærkning i Arkitekten 01 vidner om, at det er lykkes: ”Den fine forvandling er gennemført med den oprindelige arkitekturs egne elementer og på byggeriets visse steder kropumulige præmisser. Det er enkelt og svært på samme tid. Som alle gode løsninger”.

LÆS ANMELDELSEN HER

De seneste år er der arbejdet på at tilpasse boligerne i Farum Midtpunkt til nutidens behov. Som en del af processen er Blok 12 og 13 renoveret og transformeret til Svanepunktet; Furesø Kommunes nye rehabiliterings- og genoptræningscenter, plejeboliger samt bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse. Samtidig er en del af boligerne transformeret til seniorbofællesskab. Målet har været at udvikle de bedste rammer for borgere, der har brug for plejefaglig hjælp og genoptræning. Hjemlighed samt gode og trygge rammer for brugerne er centralt for projektet, samtidig med at Svanepunktet også skal være en velfungerende arbejdsplads.

LYSINDTAG OG INDEKLIMA
Der er bl.a. fokuseret på optimalt lysindtag og et godt indeklima, da begge dele har en positiv effekt på brugernes og ansattes velvære. Nye vinduer fører mere lys ind i plejecenteret og ældreboligerne, mens totaløkonomiske beregninger og energibesparende tiltag har en positiv effekt på projektets driftsøkonomi, energiforbrug samt indeklima og adresserer økonomiske og miljømæssige bæredygtighedskriterier. Sociale bæredygtighedstiltag omfatter bl.a. nye fællesarealer og fællesterrasser, bedre integration med omgivelserne og renovering af de store parkeringsarealer. Kommunen valgte bevidst at placere ældreplejefunktionerne i blokkene – både fordi de er lette at komme til og fordi aktiviteterne skaber byliv og kæder Midtpunktet bedre sammen med resten af byen. Området er blevet mere trygt, og der er etableret mødesteder med varierede offentlighedsgrader.

Se også projekt INDRETNING FARUM MIDTPUNKT

LANDSKAB
Udover ombygningen omfatter omfatter projektet etableringen af et nyt haveanlæg til bebyggelsen samt renovering af parkeringsareal. Haveanlægget skaber et trygt og afskærmet udemiljø med pergolaer, træhegn, hække og hævede bede. Opholdsterrasser og siddenicher bindes sammen af et slynget stisystem med afvekslende oplevelser og afvekslende beplantning af stauder og mindre træer. Haveanlægget er tilrettelagt, så det både er smukt at færdes i og smukt at se ned på oppe fra de omkringliggende boliger. Om aftenen er det oplyst med nænsom lyssætning.

FAKTA
Projekt / Plejecenter / Boligrenovering
Sted / Farum Midtpunkt, blok 12 & 13 / 3520 Farum
Ordregiver / KAB- Bolig og Furesø Boligselskab
År – Status / 2012-2015
Areal / 8 familieboliger / 30 seniorboliger / 9.800 m2 landskab
Byggesum / 174 mio. kr. (inkl. moms)
Opgaveform / Totalrådgivning
Entreprenør / Hoffmann
Ingeniør / Niras
Arkitekt / JJW Arkitekter
Landskab / JJW Landskab
JJW funktion/ydelser / Projektering, projekteringsledelse, fagtilsyn, byggeledelse

Henter Billede